...jsem byla troska

30. července 2016 v 21:07
Téma týdne: Bloguju, protože


Bloguju, protože když mi bylo 11 let, dozvěděla jsem se, že člověk může zveřejňovat svoje myšlenky na internetu a další lidi, který vůbec nezná a nikdy neviděl, mu můžou odpovídat.

Podstatné části jsou ta o zveřejňování myšlenek, ta o tom, že mě nikdo předtím neviděl a lidi.
 

Vnitřně

16. července 2014 v 21:54 |  Osobní výlevy
Téma týdne: Ošklivé káčátko


Proč se bavit o vnější kráse? Já bych to dnes pojala vnitřně.


Roztomilá, zamilováníhodná, moje, tvoje...

28. března 2013 v 23:24
Téma týdne: Výstřednost

Zatímco dnes je výstřednost žádána a snad i nutností, dřív se lidé snažili nevyčnívat. Zvláštní, jak se vše mění. Základní myšlenkou nevyčnívání bylo, aby se člověk nedostal do problému, protože žil v režimu, kde se musel řídit pravidly společnosti - tedy nebyl svobodný. Jak se zdá, současné generace se na svobodu upnuly a hodlají ji vyjadřovat, jak jen mohou. Především v oblékání, hudbě, projevech, gestech, chováním…

Věc je taková, že chtějí být originální a ukázat, že jsou svoji, že nikomu nepatří. To je jeden z poddruhů Výstřednosti a je to Záměrná výstřednost.

 


Můza

24. března 2013 v 12:54
Zhýralá a snivá
- Žívá
Je opomnělá meluzína
Když zpívá
Očka potemnělá
Rozohněná
Bývá v davu
Bývá čilá
Chystá vřavu
Neumírá
Sama často zapomíná
Na slabosti
Z ran
- Jež vrací
Milují jí umělci
Co na kusy ji trhají
Jí jediné se vzdávají
Jí slouží, jí zpívají
Ji rdousí, do ní bodají


Kam dál